foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
03-5200062
office@sargas.co.il

בית חכם

בשנים האחרונות, במקביל להתפתחויות טכנולוגיות בתחום האלקטרוניקה והמחשוב, אנו עדים לתופעת הבית החכם שתופסת תאוצה בישראל. בית חכם הינו בית בו מותקנות מערכות חשמל ממוחשבות, המספקות תכנון ושליטה באופן מרוכז על ידי שלטי מגע, וגם מרחוק באמצעות טלפון נייד או מחשב אישי.
מפסקים


מה כוללת מערכת בית חכם

מערכות בית חכם שונות המוצעות בשוק כוללות בין היתר:

·       צלונים ותריסים חשמליים - עם אפשרות לשליטה כיחידות נפרדות או מרכזיות, בזמנים  וברמות הצללה מוגדרים.

·      מערכות תאורה - עם אפשרות להדליק, לעמעם ולכבות את גופי התאורה השונים שבבית כגופים נפרדים או כקבוצות.

·      מערכות מיזוג – ניתן להגדיר את שעות הפעילות ועוצמתן של מערכות המיזוג באופן נפרד או מרוכז. בנוסף, ניתן לבצע התניה באמצעות חיישנים לכיבוי והדלקה אוטומטי או מרוכז לאחר פרק זמן מוגדר בחדרים ריקים מאדם.

·       דוד חשמל - אפשרות לתכנות או לשליטה מרחוק. לדוגמא, בעת היציאה מהעבודה ניתן להפעיל את הדוד בעזרת הטלפון הנייד, או לקבוע שבכל בוקר יפעל הדוד משעה ידועה לזמן מוקצב.

·       אודיו-וידאו – אפשרות לקביעה של קבוצות הפעלה ויחידות נפרדות ברחבי הבית.

·      מערכות אבטחה - כוללות גלאים וחיישנים מסוגים שונים עם שליטה מרחוק, ואפשרות לשלב בתוכן מערכות חשמל נוספות כמו תאורה או אודיו.


מפסקים


כיצד פועל הבית החכם 

בית החכם פועל באמצעות חיבור מכשירי החשמל השונים אל בקר מרכזי מיוחד. הבקר מהווה את ליבה של המערכת ויודע להפעיל את כל רכיביה בעזרת טכנולוגיה דיגיטאלית מתקדמת, המשלבת מערכות ממוחשבות, מעבדים, בקרים וחיישנים. לצורך התקנת המערכת יש להיעזר באיש מקצוע מיומן אשר יחליף את מפסקי הבית במפסקים מבוקרים, יבצע את עבודות החיווט הנדרשות, ויתקין את הבקר הראשי ואת שלטי המגע


מפסקים